Onze scholen

De stichting kent scholen op Rooms Katholieke, Protestants Christelijke en Algemeen bijzondere grondslag.
Vanuit die verschillende identiteiten leren wij leerlingen om te gaan met hun eigen (nog verder te ontwikkelen) identiteit en de verschillen om hen heen. Verschillen tussen mensen, hun aard, cultuur, geloofsovertuiging, afkomst en denkbeelden. Dit doen wij door onze levensbeschouwelijke vorming op de scholen te richten op onze eigen identiteit en op de brede maatschappelijke context van andere overtuigingen. Gelijkwaardigheid tussen mensen is een belangrijk uitgangspunt. Onze kinderen moeten respect op kunnen brengen voor waarden en normen van anderen, die zich onderscheiden in kleur, status, handicap, cultuur of geloof. We zijn alert op discriminatie en pesten en werken vooral aan het voorkomen ervan. En als het toch gebeurt, grijpen we direct in!
Het onderwijs en de opvoeding aan kinderen in onze (toekomstige) maatschappij verandert.

Vlinderhei 14
5685 GZ Best

0499 371 250

Paardenhei 7
5685 GW Best

0499 371 250

Max de Bossustraat 8
5684 CG Best

0499 372 398

Paardenhei 7
5685 GW Best

0499 310 281

Paardenhei 1
5685 GW Best

0499 310 265

Paardenhei 7
5685 GW Best

0499 327 644

Johannes Verleunstraat 29
5684 TT Best

0499 371 216

Secr. L. Jansenstraat 5
5682 AC Best

0499 371 297

Mgr. Zwijsenstraat 85
5683 HB Best

0499 714 214

J. Vermeerstraat 21
5684 AT Best

0499 375 750

Haktol 1
5683 LL Best

0499 330 475

Burg. Notermansstraat 27
5683 MA Best

0499 392 960

bs De Heydonck

Max de Bossustraat 8
5684 CG Best
Tel. 0499 372 398
www.bs-heydonck.nl

bs De Heydonck

Paardenhei 7
5685 GW
Tel. 0499 310 281
www.bs-heydonck.nl

Kindcentrum De Klimboom

Paardenhei 1
5685 GW Best
Tel. 0499 310 265
www.klimboom.nl

bs De Paersacker

Johannes Verleunstraat 29
5684 TT Best
tel. 0499 371 216
www.dizos.nl

Kindcentrum Platijn

Johannes Vermeerstraat 21
5684 AT Best
Tel. 0499 375 750
www.kindcentrumplatijn.nl

Kindcentrum De Zevensprong

Haktol 1
5683 LL Best
Tel. 0499 330 475
www.zevensprong.nl

Kindcentrum De Zevensprong

Burgemeester Notermansstraat 29
5683 MA Best
Tel 0499 392 960
www.zevensprong.nl

bs St. Antonius

Vlinderhei 14
5685 GZ Best
Tel. 0499 371 250
www.antoniusbest.nl

Kindcentrum De Kiezel

Secr. L. Jansenstraat 5
5682 AC Best
Tel. 0499 371 297
www.kindcentrumdekiezel.nl

Kindcentrum De Kiezel

Mgr. Zwijsenstraat 85
5683 HB Best
Tel. 0499 714 214
www.kindcentrumdekiezel

Bestuurskantoor

Nassaustraat 10
5682 AD Best
Tel. 0499 376 120

Bezoekadres
Nassaustraat 10
5682 AD Best
Postadres
Postbus 275
5680 AG Best
0499-376120

Privacyverklaring klik hier.
Disclaimer klik hier.

Onze scholen

Vacatures