Groepsleerkracht Bovenbouw 1,0 fte, De Kiezel

Meer informatie:

Stuur vóór 21 mei een e-mail met je CV en motivatiebrief naar:
marjolein.vanlieshout@bestonderwijs.nl t.a.v. mevrouw van Lieshout.

Voor meer informatie: bel 0499-371297 en vraag naar Marjolein van Lieshout, directeur Kindcentrum De Kiezel. 
In week 22 vinden de gesprekken plaats.