Meteen naar de inhoud

Plusklas leerkracht

Profielschets:

Plusklas leerkracht (0,2 fte)

Introductie

In Best wordt gewerkt met de Day a Week School (DWS, meer informatie op www.dayaweekschool.nl) als bovenschoolse plusklas voor meer- en hoogbegaafde, oftewel cognitief talentvolle leerlingen. Dit wordt begeleid vanuit het ABC (schoolbegeleidingsdienst uit Amsterdam). Dit maakt dat je als leerkracht toegang hebt tot de DWS database, je deel bent van het DWS-netwerk en jaarlijks bijgeschoold wordt.
Op dit moment hebben we één DWS groep met één leerkracht en willen we uitbreiden met een tweede groep. Met een tweede leerkracht kunnen de leerkrachten samen sparren en ontstaan er meer flexibiliteit en organisatorische mogelijkheden.

Over de DWS plusklas

De DWS bestaat uit ongeveer 30 lesdagen per schooljaar. Dit betekent dus dat je als DWS-leerkracht naast tijd buiten de lesuren, ook nog tien dagen per jaar extra ruimte hebt voor overleg, voorbereidingen, etc. Meer informatie over het lesprogramma en de opbouw van een lesdag van de plusklas kun je hier terugvinden. Het lesmateriaal voor een DWS-groep staat niet vast en is dus vormbaar. Centraal staat dat de lesactiviteiten een beroep doen op vakoverstijgende vaardigheden, namelijk leren denken, leren leren, samen leren en zelfinzicht. De eigenschappen flexibiliteit, creativiteit en aanpassingsvermogen zijn nodig om zelf lessen te ontwikkelen en te zoeken naar passend lesmateriaal, o.a. rondom een thema.

Het is daarbij belangrijk dat de DWS-leerkracht openstaat voor ideeën van de leerlingen. Enthousiasme en affiniteit met cognitief talentvolle leerlingen is voor de leerkracht vanzelfsprekend. De DWS-leerkracht staat ervoor open om samen met deze leerlingen op een plezierige en speelse wijze te ontdekken en te leren. 

Als leerkracht van de plusklas ben je bezig met

1. Lesgeven

 • De DWS-leerkracht geeft één dag per week les aan de meer- en hoogbegaade leerlingen van de DWS (zo’n 30 lesdagen per jaar);  
 • Na afloop van de lesdag wordt het ´thuisvel´ (de inhoud van de lesdag) met de ouders en de thuisscholen van de leerlingen gecommuniceerd.

2. Lesontwikkeling 

 • De leerkracht geeft op basis van hoofdlijnen en doelgebieden zelf vorm aan de lesinhoud. Hiervoor kan de leerkracht gebruik maken van de online DWS database;
 • De leerkracht staat open voor ideeën van andere leerkrachten en leerlingen. 
 • De leerkracht werkt samen met de huidige DWS-leerkracht om de lesinhoud vorm te geven;
 • De leerkracht spart met andere DWS-leerkrachten uit Nederland over de lesinhoud. 

Kennis en vaardigheden

De DWS-leerkracht:

 • heeft affiniteit met cognitief talentvolle (meer- en hoogbegaafde) leerlingen; 
 • heeft lesbevoegdheid voor het Primair Onderwijs;
 • heeft een bovengemiddeld denkniveau (HBO+); 
 • heeft een opleiding ten aanzien van hoogbegaafdheid gevolgd of is bereid deze te volgen, of heeft aantoonbare ervaring in het werken met cognitief talentvolle leerlingen;  
 • is creatief in het bedenken van lessen en oplossingen voor onvoorziene problemen; 
 • heeft een sterk aanpassingsvermogen en kan zich flexibel opstellen;
 • heeft een natuurlijk enthousiaste houding;
 • heeft een coachende houding en kan principes van formatief werken toepassen (o.a. feed-up, (peer)feedback, feedforward);
 • stimuleert leerlingen tot reflectie op eigen denken en handelen;
 • is bereid zelf verantwoordelijkheid te dragen voor het ontwikkelen van lesmateriaal passend bij de vier doelgebieden.

Verdere informatie

 • Startdatum in overleg;
 • Stuur je motivatiebrief, samen met je CV, naar: lous.dejong@bestonderwijs.nl.
 • Voor vragen over deze vacature kun je contact opnemen met Lous de Jong, lous.dejong@bestonderwijs.nl of 0499-376120; 
 • Na je sollicitatie word je uitgenodigd voor een eerste kennismakingsgesprek. Daarna volgt eventueel een proefles voor de huidige DWS-groep. 

Mocht je graag meer willen werken dan 0,2 fte, dan bespreken we graag de mogelijkheden binnen Best Onderwijs met je.