Leerkracht Day a Week School (intern)

PROFIELSCHETS (INTERN)

Het lesmateriaal voor een DWS-groep staat niet vast en is dus vormbaar. Centraal staat dat de lesactiviteiten een beroep doen op vakoverstijgende vaardigheden, namelijk leren denken, leren leren, samen leren en zelfinzicht. De eigenschappen flexibiliteit, creativiteit en aanpassingsvermogen zijn nodig om zelf lessen te ontwikkelen en te zoeken naar passend lesmateriaal, o.a. rondom een thema. Ook moet de leerkracht in staat zijn om delen uit lessen spontaan te schrappen of juist aan te vullen met extra opdrachten of werkvormen. Het is daarbij belangrijk dat de DWS-leerkracht openstaat voor ideeën van de leerlingen. Enthousiasme en affiniteit met cognitief talentvolle leerlingen is voor de leerkracht vanzelfsprekend. De DWS-leerkracht staat ervoor open om samen met deze leerlingen op een plezierige en speelse wijze te ontdekken en te leren.

Resultaatgebieden

1. Lesgeven
a. De DWS-leerkracht geeft één dag per week op de daarvoor bestemde locatie les aan de geselecteerde DWS-leerlingen.

b. Na afloop van de lesdag wordt het ´thuisvel´ (opbouw en inhoud van de lesdag) met de ouders en de thuisscholen van de leerlingen gecommuniceerd.

2. Lesontwikkeling
a. De leerkracht geeft op basis van hoofdlijnen en doelgebieden zelf vorm aan de lesinhoud.

b. De leerkracht staat open voor ideeën van andere leerkrachten en leerlingen.

Kennis en vaardigheden

De DWS-leerkracht:
Heeft affiniteit met cognitief talentvolle en begaafde leerlingen.
Heeft lesbevoegdheid voor het Primair Onderwijs.
Heeft een bovengemiddeld denkniveau (HBO+).
Heeft een opleiding ten aanzien van hoogbegaafdheid gevolgd of is bereid deze te volgen, of heeft aantoonbare ervaring in het werken met cognitief talentvolle leerlingen.
Is creatief in het bedenken van lessen en oplossingen voor onvoorziene problemen.
Heeft een sterk aanpassingsvermogen en kan zich flexibel opstellen.
Heeft een natuurlijk enthousiaste houding.
Heeft een coachende houding en kan principes van formatief werken toepassen (o.a. feed-up, (peer)feedback, feedforward).
Stimuleert leerlingen tot reflectie op eigen denken en handelen.
Is bereid zelf verantwoordelijkheid te dragen voor het ontwikkelen van lesmateriaal passend bij de vier doelgebieden.

Aanvullingen:

• De eerste sollicitatiegesprekken vindt plaats op vrijdag 9 oktober a.s.
• De kandidaten die door zijn naar de tweede ronde wordt gevraagd om op donderdag 15 oktober a.s. een proefles voor te bereiden voor een plusklas.