Leerkracht groep 8, 0,4 fte, Kindcentrum De Klimboom