Medezeggenschap

Elke school heeft een eigen Medezeggenschapsraad (MR). Hierin zijn zowel leerkrachten als ouders vertegenwoordigd. Zij kijken kritisch mee naar het schoolbeleid en de kwaliteit van het onderwijs.
Over sommige zaken mag de MR meebeslissen, zoals bijvoorbeeld lesmaterialen of nieuwe speeltoestellen. Over andere zaken geeft de MR advies.

Bezoekadres

Nassaustraat 10
5682 AD Best

Postadres

Postbus 275
5680 AG Best
Tel.: 0499-376120

Privacy & disclaimer

Voor meer informatie, klik dan hier

Onze scholen

Vacatures