Medezeggenschap

Elke school heeft een eigen Medezeggenschapsraad (MR). Hierin zijn zowel leerkrachten als ouders vertegenwoordigd. Zij kijken kritisch mee naar het schoolbeleid en de kwaliteit van het onderwijs.
Over sommige zaken mag de MR meebeslissen, zoals bijvoorbeeld lesmaterialen of nieuwe speeltoestellen. Over andere zaken geeft de MR advies.

Bezoekadres
Nassaustraat 10
5682 AD Best
Postadres
Postbus 275
5680 AG Best
0499-376120

Privacyverklaring klik hier.
Disclaimer klik hier.

Onze scholen

Vacatures