Op de Heydonck mag je zijn en worden!
De Heydonck is een school waar de cognitieve ontwikkeling van kinderen en de sociaal-emotionele ontwikkeling net zo belangrijk zijn. Binnen een heldere structuur met rust en regelmaat creëren we voor kinderen een prettig schoolklimaat, zodat zij graag naar school komen en zich kunnen ontwikkelen binnen hun mogelijkheden. We werken steeds meer volgens de principes van ontwikkelingsgericht onderwijs. Dat houdt in dat we kinderen graag laten werken in een betekenisvolle context en hen eigenaar laten zijn van hun leerproces. Onze school is een centrum in de wijk, waar ouders welkom zijn en zich betrokken voelen bij de school. Onze school bestaat uit twee volledige locaties, waarvan een in de wijk Naastenbest en een in de wijk Heivelden.