lKC De Paersacker is een kleinschalige en kleurrijke school, gelegen in de wijk Wilhelminadorp, te Best. Samen met kernpartner ‘Little People’ werken we aan een integraal kindcentrum. Op IKC De Paersacker leren we kinderen mede verantwoordelijk te zijn voor hun eigen leerproces en ontwikkeling. De basis hiervoor ligt in het aanbieden van leuk, uitdagend, gevarieerd en waardevol onderwijs en het creëren van een veilige en geborgen cultuur.

In 2019-2020 hebben we een nieuwe visie ontwikkeld. Een visie die aansluit bij de huidige schoolcultuur, de leerlingen, de ouders, de wijk, de omgeving (Brainport) en de mondiale en maatschappelijke ontwikkelingen (de toekomst). Het ‘maakonderwijs’ zorgt hierbij voor de verbinding. 

We hebben deze visie samengevat in de slogan: ‘IKC De Paersacker, daar maak je het’. Benieuwd waar we naar toe werken? Lees hier alles over: ons toekomstige onderwijs.

Op IKC De Paersacker maak je het… zowel figuurlijk als letterlijk. We stimuleren kinderen om zichzelf te vormen en laten ze dat vooral ontdekken door het creëren van concrete dingen en oplossingen (ingegeven door techniek). We laten ze dus écht DOEN! Dat ‘doen’ is ook wat ons verbindt met de buitenwereld. Met de wijk die zich kenmerkt door de huisvesting van arbeidsmigranten van verschillende komaf en het ondernemende karakter van de bewoners. En met de industrierijke en omgeving en de steeds meer internationaliserende regio die voorop loopt als het om technologische ontwikkelingen en innovatie gaat (Brainport). 

Op IKC De Paersacker willen we elk kind laten inzien waar zijn of haar kansen liggen… nu en in de toekomst. Kinderen die kansen weten te benutten, zijn in staat om hun eigen pad te bewandelen en dicht bij zichzelf te blijven. De basis voor persoonlijk geluk!

Kansen zien en benutten – ongeacht je achtergrond, cultuur of status – begint met geloven in jezelf.  Het is aan ouders en leerkrachten om dit geloof te voeden en kinderen zelfvertrouwen te geven door daar waar ze goed in zijn of daar waar ze blij van worden te vergroten. Door in school een ‘maakcultuur’ te creëren – waarbij ‘denken’ en ‘doen’ gelijkwaardig en uitwisselbaar zijn – brengen we leerlingen, ouders en leerkrachten meer bij elkaar en krijgen zij de mogelijkheid elkaar te versterken op dit vlak: geloven in elkaar!