Basisschool De Paersacker is een middelgrote school met ongeveer 150 leerlingen verdeelt over zeven groepen, gelegen in de wijk Wilhelminadorp in Best. Samen met kernpartner Little People wordt er gewerkt aan een integraal kindcentrum. Kernwaarden die daarbij passen zijn: kleinschaligheid, betrokkenheid, kwaliteit en warmte.

Op De Paersacker leren de kinderen door mede verantwoordelijk te zijn voor het eigen leerproces, door leuk, uitdagend, gevarieerd en waardevol onderwijsaanbod en door zich veilig en geborgen te voelen. De algemene visie van de school luidt: ieder kind doet er toe! Wij gaan bij ons onderwijs uit van de kwaliteiten van ieder kind, zodat het kind na acht jaar goed voorbereid is op het Voortgezet Onderwijs, dat aansluit bij zijn/haar eigen niveau.

De Paersacker is een kleurrijke school die verschillende culturen herbergt en deze culturen respecteert. Het team bestaat uit 18 personen die met passie hun lesgevende en ondersteunende taken uitvoeren. Het team onderschrijft het belang van professionele samenwerking en collegialiteit, gedragen vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid en een gemeenschappelijke visie. Communicatie tussen leerkrachten, kinderen en ouders is belangrijk.

Naast aandacht voor de cognitieve vakken en de sociaal-emotionele ontwikkeling is er ook voldoende aandacht voor dans, drama, muziek, beeldende vorming en alle andere vormen van creativiteit en talentontwikkeling. Ook 21-eeuwse vaardigheden zoals tabletgebruik, social media en presenteren komen in ons onderwijs aan bod.