Basisschool Sint Antonius staat in de Heivelden, een kinderrijke wijk van Best. We zijn van oudsher de grootste basisschool van stichting Best Onderwijs. Naast traditionele waarden en normen, o.a. rust en overzicht, is ons onderwijs in beweging.
De veranderingen in de maatschappij maken dat we niet achter moeten blijven bij het lesaanbod. We hebben oog voor de behoeftes en vaardigheden die een kind in de toekomst nodig heeft. Zelfstandigheid’ en ‘samen werken’ evenals ‘leren leren’ zijn kernwaarden van onze visie. Die kunt u terugzien in onze school wanneer u een rondleiding krijgt.

Partou kinderopvang is met een peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang gevestigd in ons pand. De peuterspeelzaal biedt een VVE-programma, om de kinderen voor te bereiden op de basisschool en een goede start te bieden. Op de buitenschoolse opvang worden verrassende activiteiten en workshops georganiseerd, en kunnen de kinderen ontspannen na afloop van de schooldag. Door de aanwezigheid van de peuterspeelzaal, hebben wij een aanbod van 2 ½ tot 13-jarigen. Daarnaast ontwikkelen we ons naar een Brede School met een aanbod voor 0-13-jarigen. Alles met als doel het verbeteren van het onderwijs(aanbod) aan de kinderen van onze school.