Kindcentrum De Kiezel zorgt door middel van opvang en onderwijs voor opvoeding, ontwikkeling en ontspanning voor kinderen van 0 tot 13 jaar. Met doorgaande ontwikkelings- en leerlijnen, waarbij kinderen hun talenten in brede zin kunnen ontdekken en ontwikkelen en waar we ze optimaal voorbereiden op de moderne maatschappij.

Kindcentrum De Kiezel is een samenwerking tussen Korein en stichting Best Onderwijs.
De Kiezel is er voor alle kinderen van 0 tot 13 jaar uit de wijken Hoge Akker, Salderes en daarbuiten. Medewerkers van opvang en onderwijs zijn binnen het kindcentrum gezamenlijk verantwoordelijk voor de opvang, ontwikkeling en educatie van alle kinderen. Wij werken met één team en één visie. Voor ieder kind is er aanbod op maat, waarbij tevens de toegevoegde waarde van de groep erkend wordt. De Kiezel is 52 weken per jaar geopend van 07.30-18.30 uur. De professionals zijn in staat om met een grote diversiteit van kinderen om te gaan. Er is sprake van een breed aanbod voor alle kinderen op het gebied van ontwikkeling en educatie. Dit uit zich in een dagprogramma voor kinderen van 0-13 jaar met een breed aanbod aan sport, spel, kunst, cultuur, natuur, wetenschap en techniek. Inspirerende naschoolse activiteiten zijn onderdeel van ons aanbod. Kinderen ervaren emotionele veiligheid en geborgenheid en kunnen zichzelf zijn, binnen een duidelijke structuur.

In basis zijn De Kiezel Jansenstraat en De Kiezel Zwijsenstraat identiek. We werken vanuit dezelfde missie, visie, aanpak en inhoud. Echter zijn per locatie wel enkele verschillen. Zo beschikt de Zwijsenstraat over opvang 0-2 jaar wat de Jansenstraat niet aanbiedt.

De Kiezel staat voor; veiligheid, samenwerking, brede talentontwikkeling, plezier en zelfstandigheid.