De Klimboom is een neutrale school. Dat wil zeggen: niet gebonden aan een bepaalde geloofsovertuiging, maar juist aandacht besteden aan de diversiteit binnen onze maatschappij. Motto van de school is ‘Zin in onderwijs!’. Een kind dat met plezier naar school gaat, kan pas echt goed leren. Dat willen we bereiken!

Onze school werkt vanuit een aantal centrale kernwaarden:

  • kindgericht onderwijs
  • betrokkenheid
  • welbevinden
  • vertrouwen
  • en zelfredzaamheid

Deze centrale uitgangspunten kunnen beschouwd worden als onze visie. Deze visie is de leidraad voor ons onderwijskundig beleid en personeelsbeleid en communicatie. Ook bij het vormgeven van ons financieel/materieel beleid en de kwaliteitszorg speelt onze visie een rol.