Kindcentrum De Zevensprong is gevestigd in de mooie groene omgeving van de wijk Speelheide in Best. De school heeft twee locaties. De hoofdlocatie is op de Haktol (wijk Speelheide) en de dependance op de Burg. Notermansstraat (wijk de Leeuwerik).
De Zevensprong is een school met een open karakter waar, uitgaande van de onderwijsbehoeftes van de leerlingen, op een afwisselende wijze kwalitatief goed onderwijs wordt gegeven.

We bieden een veilige basis, waarin respect, warmte en (zelf)vertrouwen belangrijke elementen vormen.
Naar aanleiding van ontwikkelingen in het onderwijs zijn wij tot hernieuwde inzichten gekomen waardoor we op dit moment een nieuwe koers aan het uitstippelen zijn.
Kernpunten hierin zijn onder andere meer gepersonaliseerd leren, leerlingen betrekken bij hun eigen leerproces, kinderen leren leren, talentontwikkeling, samenwerking met ouders als educatieve partners en het inzetten van media. De leerkrachten hebben daarbij een coachende en ondersteunende rol.
We werken met een continurooster waarbij de kinderen op woensdagmiddag vrij zijn.
Er is een goede samenwerking met Korein Kinderplein en peuterzaal de Bam Bam. Kinderen kunnen zowel voor als na schooltijd in ons gebouw terecht voor de VSO en de BSO. In de nabije toekomst wordt deze samenwerking verder geïntensiveerd met de vorming van een Integraal Kindcentrum.