Kindcentrum Platijn is ‘ontstaan’ uit twee scholen: de protestant christelijke Wilhelminaschool en algemeen bijzondere, ‘neutrale’, basisschool De Schakel.

Deze twee scholen vormen vanaf 1 augustus 2016 een nieuwe organisatie genaamd Kindcentrum Platijn. Een kindcentrum betekent onderwijs en opvang onder 1 dak voor kinderen van 0 tot 13 jaar. De opvangorganisatie, ook vaak kernpartner genoemd, is Korein. De pedagogisch medewerkers en het onderwijs (ondersteunend) personeel hebben een nauwe samenwerking. Deze samenwerking staat geheel ten dienste van een ononderbroken ontwikkeling van kinderen op Kindcentrum Platijn.

Op Kindcentrum Platijn wordt thematisch gewerkt aan de kerndoelen waarbij kinderen eigenaar zijn van wat ze wanneer leren. Voor de jongsten betekent dit het leren vanuit spel in een rijke leeromgeving waarbij het sociaal culturele aspect (de echte wereld) in de school wordt gehaald. De oudere kinderen starten vanuit hun onderzoeksvragen hun leerproces. Ook hierbij is van belang om de ‘echte’ wereld in de school te halen.