Orthopedagoog

Sinds december 2008 is mevrouw Lous de Jong werkzaam als orthopedagoge voor het Bestse onderwijs. Zij is aangesloten bij de Nederlandse Verengiging van Orthopedagogen en onderwijskundigen (NVO). Lous voert haar werkzaamheden uit op basis van de beroepscode van NVO (d.d. oktober 2008).

Lous komt regelmatig op de school om met de leerkrachten mee te denken bij hulpvragen en/of advies te geven bij vragen die de leerkrachten stellen. De expertise van Lous is breed inzetbaar. Ze kan bijvoorbeeld in de klas observeren en aan de hand van hulpvragen de leerkracht adviezen geven in het kader van het leerkrachthandelen, klassenmanagement e.d.

Ook kan Lous onderzoeken afnemen bij leerlingen, dit in overleg met de leerkracht als er meer informatie nodig is over het functioneren van een leerling.

Er zijn verschillende onderzoeken mogelijk:

– Een observatie: de orthopedagoog observeert de leerling in de klas en/of in de schoolse situatie.

– Een intelligentieonderzoek: de orthopedagoog neemt een intelligentietest af.

– Een onderzoek gericht op de informatieverwerking en/of aandacht: de orthopedagoog neemt afhankelijk van de vraag en de uitkomsten van een eerder afgenomen intelligentieonderzoek, een aantal tests af die de informatieverwerking, de concentratie en/of de aandacht meten van een leerling.

– Een onderzoek gericht op sociaal-emotionele ontwikkeling: de orthopedagoog laat de leerling en/of leerkracht en/of ouders een aantal vragenlijst invullen. Ook kan er gebruik gemaakt worden van projectiemateriaal en vindt er een gesprek met de leerling plaats.

Bij deze onderzoeken wordt niet alleen specifiek naar de uitkomsten van de testen gekeken, maar wordt tevens de leerling en zijn/haar werkhouding geobserveerd.

Naast de bovenstaande vormen van onderzoek is het ook mogelijk dat de school en/of ouders vragenlijsten invullen die de orthopedagoog vervolgens verwerkt.

Bezoekadres

Nassaustraat 10
5682 AD Best

Postadres

Postbus 275
5680 AG Best
Tel.: 0499-376120

Privacy & disclaimer

Voor meer informatie, klik dan hier

Onze scholen

Vacatures