Raad van Toezicht

Per 1 augustus 2011 heeft het bestuur van stichting Best Onderwijs besloten om de scheiding tussen ‘besturen’ en ‘toezicht houden’ vorm te geven. Dit besluit is destijds genomen na overleg met de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad, de directeuren en de algemene directie.

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het College van Bestuur.

Zij vergaderen 7 tot 9 keer per jaar.

De Raad van Toezicht bestaat uit:
  • De heer Nico van Leengoed, voorzitter RvT, HR Consulant.
  • Mevrouw Mieke van Schijndel, vice-voorzitter RvT, voorheen inspecteur van het primair onderwijs.
  • De heer N. Freese, jurist.
  • Mevrouw Angelique Noordhoek, lid RvT, director bij Messer Finance BV en eigenaar van Best for Finance, penningmeester bij RKVV Best Vooruit te Best.
  • De heer Ricardo Abdoel, lid RvT, directeur Academie Engineering & ICT Avans Hogeschool in Breda.

Contact met de leden van de Raad van Toezicht verloopt via het mailadres: raadvantoezicht@bestonderwijs.nl.

Bezoekadres
Nassaustraat 10
5682 AD Best
Postadres
Postbus 275
5680 AG Best
0499-376120

Privacyverklaring klik hier.
Disclaimer klik hier.

Onze scholen

Vacatures