Ga naar de inhoud

Vacature Kwaliteitscoordinator (0,8 – 1 fte), Kindcentrum De Klimboom

Per direct zijn wij op zoek naar een Kwaliteitscoördinator (0,8 -1fte)

Kindcentrum De Klimboom is op zoek naar een enthousiaste kwaliteitscoördinator. Samen met de directie en het team ben je verantwoordelijk voor het verder ontwikkelen van onze mooie school.

De rol van intern begeleider is veranderd. Waar de focus lange tijd lag op de zorg en begeleiding van (zorg) leerlingen, is deze verschoven naar ”focus op de kwaliteit van het primaire proces”. Wij zoeken iemand die de kwaliteit in onze school kan bevorderen, bewaken en borgen. We zijn op zoek naar een kwaliteitscoördinator die met ons de volgende stappen zet in onze professionele ontwikkeling.

De kwaliteitscoördinator vervult drie rollen: 

– De leercoördinator coördineert het leren van en met elkaar binnen de school. Je focus ligt op coaching van sterke instructievaardigheden, klassenmanagement en pedagogisch klimaat. 

– De trendanalist bepaalt samen de ambities aan de hand van goede analyses. De focus ligt op het ondersteunen bij het maken van de analyses, het vertalen naar plannen van aanpak en de implementatie in de groep.

– De zorgregisseur regisseert samen met de leerkrachten de zorg van de leerlingen en coördineert de inzet van ondersteuning. De focus ligt op het coachen van leerkrachten bij het cyclisch en professioneel handelen. 

Kindcentrum De Klimboom

Kindcentrum De Klimboom staat in de wijk Heuveleind/Heivelden in de gemeente Best.  Ongeveer 380 kinderen komen dagelijks naar ons Kindcentrum.

Onze leerlingen zijn verdeeld over 17 groepen. Afgezien van de kleutergroepen werken wij met homogene groepen. Binnen onze school zijn naast de leerkrachten diverse specialisten en ondersteuners werkzaam. In totaal hebben wij 38 teamleden. Op onze school worden niet alleen de basisvaardigheden aangeboden maar staan wij voor: Onderwijs voor het leven!

Wij besteden veel aandacht aan kunst, cultuur en persoonsvorming.

Onze kindgerichte benadering zorgt ervoor dat we verder kijken dan hun cognitieve ontwikkeling. We zien individuele behoeften van kinderen en sluiten aan bij hun ontwikkelingslijn.

Met een betrokken en gemotiveerd team werken we elke dag aan het welbevinden van kinderen. Ouders zijn welkom en zien we als pedagogisch partner bij opvang en onderwijs.

We willen dat álle kinderen zich gelukkig, welkom en veilig voelen in ons Kindcentrum en dat zij plezier hebben in spelen en leren.

Aangezien we ons constant willen verbeteren speelt de aansturing van verbetering door een kwaliteit coördinator een belangrijke rol.

We zoeken een kwaliteitscoördinator

 • Die zich herkent in bovenstaande tekst.
 • Iemand die beschikt over goede communicatieve vaardigheden, oplossingsgericht is en in staat is om daadkrachtig te handelen. Dit is onder andere terug te zien in gesprekken met collega’s, ouders, externe instanties en in het multidisciplinaire verband van de school.
 • Iemand die over coachende kwaliteiten beschikt, een goed analytisch vermogen heeft feedback durft te geven en te ontvangen
 • Iemand die een opbrengstgerichte houding en werkwijze heeft, planmatig en proactief kan handelen.
 • Iemand die doorzettingsvermogen heeft, flexibel is en LEF heeft.
 • Iemand die de leerlingenzorg coördineert, zorg draagt voor opzet en uitwerking van de zorgstructuur, onderzoek en hulp organiseert met betrekking tot zorgleerlingen en de ‘spin in het web’ is.
 • Iemand die samen met de kwaliteitsmedewerker zorgt voor goede analyses en vanuit deze analyses planmatig acties uitzet. 
 • Iemand die stevig in zijn of haar schoenen staat.
 • Iemand die regelmatig observaties/klassenbezoeken uitvoert en deze bespreekt in feedbackgesprekken.
 • Iemand die een tandem vormt met de schoolleider
 • Als kwaliteitscoördinator ben je actief op strategisch, tactisch en uitvoerend niveau.

Wij bieden je… 

 • de mogelijkheid om zelf te blijven leren 
 • beloning met salaris conform CAO PO schaal LB of LC, afhankelijk van je kennis en ervaring 
 • prettige collega’s om van en met elkaar te leren  
 • een enthousiast, betrokken en lerend team
 • een laptop voor de uitvoering van je functie
 • keuze uit deelname fietsplan of bedrijfsfitness en vakbondscontributie
 • elke week vers fruit op school voor medewerkers

 Onze organisatie 

Kindcentrum De Klimboom is onderdeel van Best Onderwijs. Stichting Best Onderwijs bestaat uit zeven scholen gevestigd in Best. 

In deze snel veranderde wereld neemt complexiteit toe en is het belangrijk dat kinderen zich breed ontwikkelen. Dat vraagt om inspirerend en eigentijds onderwijs, waarin kinderen hun eigen wijsheid versterken, duurzame en respectvolle keuzes maken, zelfverantwoordelijk leren en samenwerken, bewust zijn van hun kwaliteiten en die op een ondernemende manier presenteren en ontplooien. 

Wij werken samen met onze medewerkers aan een betekenisvolle, uitdagende en professionele werkplek waar de eigen deskundigheid van grote waarde is. Ze hebben alle ruimte om met hun eigen ambitie en passie bij te dragen aan onze opdracht. 

Onze waarden zien we als leidraad voor al onze activiteiten en zijn het uitgangspunt van ons handelen: 

 • Zelfsturing 
 • Verantwoordelijkheid 
 • Samenwerking 
 • Inspiratie 
 • Ondernemerschap 

Meer informatie of solliciteren?

Voor meer informatie betreffende deze vacature kunt u contact opnemen met Machiel Aanraad, directeur Kindcentrum De Klimboom, tel 0499-310265.

Je c.v. en motivatie ontvangen wij graag! Stuur je sollicitatie naar: machiel.aanraad@bestonderwijs.nl t.a.v. Dhr. M. Aanraad