Missie & Visie

Missie
Bieden van kwalitatief hoogwaardig onderwijs aan kinderen in de gemeente Best. Dat wat we bieden aan onze kinderen is betekenisvol, in dienst van het onderwijs en bevorderend voor de persoonlijke groei van het kind. 

Visie
In deze snel veranderde wereld neemt complexiteit toe en is het belangrijk dat kinderen zich breed ontwikkelen. Dat vraagt om inspirerend en eigentijds onderwijs, waarin kinderen hun eigen wijsheid versterken, duurzame en respectvolle keuzes maken, zelfverantwoordelijk leren en samenwerken, bewust zijn van hun kwaliteiten en die op een ondernemende manier presenteren en ontplooien.

Eigentijds onderwijs
Eigentijds onderwijs biedt kinderen de juiste houding, kennis en vaardigheden om te blijven leren en ontwikkelen. Het is gestoeld op een klimaat van veiligheid, structuur en rust, met de leerKRACHT als spil. Wat we belangrijk vinden in het Kindcentrum, stimuleren we ook in de samenwerking met ouders en partners in de wijken. Eigentijds onderwijs krijgt de vorm en inhoud die past bij het karakter van de school.

Belangrijke elementen daarin zijn: inspiratie, zelfsturing, samenwerking, zelfverantwoordelijkheid en ondernemerschap.

Onze pijlers

  • We hebben aandacht voor de totale ontwikkeling van ieder kind.
  • Onze scholen bieden ieder kind de ruimte om op eigen wijze tot ontplooiing te komen en leggen zo de basis voor een gelukkige en betekenisvolle bijdrage in de samenleving en een leven lang leren.
  • We zijn een lerende organisatie en bieden op onze scholen een veilige leer- en werkomgeving.
Bezoekadres
Nassaustraat 10
5682 AD Best
Postadres
Postbus 275
5680 AG Best
0499-376120

Privacyverklaring klik hier.
Disclaimer klik hier.

Onze scholen

Vacatures