Missie & Visie

Anno 2016 vraagt de wijze waarop onze leerlingen onderwijs genieten een andere koers. De ontwikkelingen van informatietechnologie in de wereld om ons heen; de veranderde inzichten in de wijze waarop kinderen leren en de betrokkenheid van ouders/verzorgers op het onderwijs, stellen andere eisen aan het onderwijs van nu en in de naaste toekomst.

Missie
Het bieden van kwalitatief hoogwaardig onderwijs aan zoveel mogelijk kinderen in de gemeente Best. Dat wat we bieden aan onze kinderen is betekenisvol, in dienst van het onderwijs en bevorderend voor de persoonlijke groei van het kind.

Visie
De visie op kwalitatief hoogwaardig en betekenisvol onderwijs aan de kinderen in de gemeente Best is gebaseerd op een drietal elementen. Deze elementen vormen de basis van waaruit binnen de stichting met kinderen en het onderwijs gewerkt wordt.

Bezoekadres

Nassaustraat 10
5682 AD Best

Postadres

Postbus 275
5680 AG Best
Tel.: 0499-376120

Onze scholen

Vacatures