Welkom bij stichting Best Onderwijs

‘Zoveel mogelijk kinderen in Best naar school’

Over stichting Best Onderwijs

Sinds 1 januari 2011 bestaat stichting Best Onderwijs. Het bestuur van stichting Departement Best van de Maatschappij tot Nut van het Algemeen en het bestuur van stichting Primair Onderwijs Odulphus Best vormen samen het bestuur van de nieuwe stichting. Vanuit samenwerking zijn we gekomen tot een bestuur.

Er ressorteren 7 scholen onder stichting Best Onderwijs: 4 katholieke scholen, 1 protestants christelijke/algemeen bijzondere school en 2 algemeen bijzondere scholen.
De scholen vormen autonome eenheden. Samen geven we vorm aan “Zoveel mogelijk kinderen in Best naar school”.

Bezoekadres

Nassaustraat 10
5682 AD Best

Postadres

Postbus 275
5680 AG Best
Tel.: 0499-376120

Onze scholen

Bekijk onze scholen

Vacatures

Bekijk vacatures