Ga naar de inhoud

Onze scholen staan
voor een goede start

welke school past?

Al onze scholen staan voor een goede start, toch voelt u zich misschien niet overal direct thuis. En juist dat gevoel is belangrijk. Daarom adviseren wij u om de dichtstbijzijnde scholen te bezoeken alvorens u uw kind aanmeldt.

Kindcentrum Antonius

Vlinderhei 14,
5685 GZ Best
0499 371 250

Kindcentrum Platijn

Maatstok 1,
5686 KE Best
0499 375 750

Op ’t Erf

Aarlesche Erven,
Best
0499-310281

Kindcentrum de Zevensprong

Haktol 1,
5683 LL Best
0499 330 475

Kindcentrum de Klimboom

Paardenhei 1,
5685 GW Best
0499 310 265

Kindcentrum De Kiezel

Secr. L. Jansenstraat 5,
5682 AC Best
0499 371 297

Kindcentrum De Heydonck

Max de Bossustraat 8,
5684 CG Best
0499 372 398

BR!CKS

Johannes Verleunstraat 29,
5684 TT Best
0499 371 216

uw kind aanmelden

Voor de aanmelding van uw kind op een van de basisscholen van stichting Best Onderwijs verwijzen wij u naar de informatie op de websites van de betreffende school.

Scholen met verschillende identiteiten

De stichting kent scholen op Rooms Katholieke, Protestants Christelijke en Algemeen bijzondere grondslag.
Vanuit die verschillende identiteiten leren wij leerlingen om te gaan met hun eigen (nog verder te ontwikkelen) identiteit en de verschillen om hen heen. Verschillen tussen mensen, hun aard, cultuur, geloofsovertuiging, afkomst en denkbeelden. 

Dit doen wij door onze levensbeschouwelijke vorming op de scholen te richten op onze eigen identiteit en op de brede maatschappelijke context van andere overtuigingen. Gelijkwaardigheid tussen mensen is een belangrijk uitgangspunt. Onze kinderen moeten respect op kunnen brengen voor waarden en normen van anderen, die zich onderscheiden in kleur, status, handicap, cultuur of geloof. We zijn alert op discriminatie en pesten en werken vooral aan het voorkomen ervan. En als het toch gebeurt, grijpen we direct in!

Het onderwijs en de opvoeding aan kinderen in onze (toekomstige) maatschappij verandert.

Video afspelen

“ons hart klopt voor
goed onderwijs”

werk aan de toekomst