Ga naar de inhoud

Vacatures onderwijscollega’s voor Op ’t Erf

Op ’t Erf

Op ’t Erf is een warme plek waar 0 tot 13-jarigen zichzelf mogen zijn en zich in hun eigen tijd en tempo kunnen én willen ontwikkelen. Hiervoor is het belangrijk dat iedereen lekker in zijn vel zit, want juist dit voedt de natuurlijke wil om te willen weten. Hierbij versterkt het echte ‘beleven’ het leerzame avontuur en hebben we er vertrouwen in dat de tijd en energie die dit vraagt, het dubbel en dwars waard is.

Op ’t Erf is een veilige en natuurlijke omgeving, die bij uitstek geschikt is voor verdiepend leren en ontwikkelen op maat. Kinderen worden hier gestimuleerd om zelfstandig te ontdekken. Onze focus ligt op begrip, het leren begrijpen van de wereld om ons heen.

Op ’t Erf worden we samen wereldwijzer. Welbevinden, de wil om te willen weten én betrokkenheid staan voorop en hetonderwijs maken we hier samen. Samen met de kinderen, met de natuur, met onze wijk, met onze omgeving, met kindcentra elders in de wereld, met ouders en samen met een enthousiaste club professionals.

Op ’t Erf kent vier wijsheden:

 • Opvoeden doen we samen: we hebben hetzelfde doel
 • Beweeg in een uitdagende omgeving: dat maakt het leren leuker
 • Geef en neem de ruimte voor initiatief: van experimenteren zul je leren
 • Blijf open en in contact: oprechte interesse verbindt

Verdiepend-unit-onderwijs

Ons nieuwe gebouw is met respect voor de natuur zo duurzaam mogelijk gebouwd en speciaal ontworpen voor verdiepend leren. Hier leren alle kinderen van verschillende leeftijden van en met elkaar. In een groepsruimte start ieder kind de dag. Daarna kunnen de kinderen bijvoorbeeld gaan werken in unieke labs in het gebouw en/of zich verwonderen buiten het gebouw. Door een juiste balans tussen de overdracht van kennis (door de professional als leraar) en het ontwikkelen van vaardigheden (door de professional als coach) ontdekken kinderen hoe het (rekening houdend met people, planet en profit) werkt in… ‘de echte wereld’.

Als onderwijsprofessional:

 • Heb je sterke didactische vaardigheden
 • Ben je in staat het onderwijs betekenisvol te maken, waardoor kinderen betrokken zijn
 • Ben je breed georiënteerd en cultureel sensitief
 • Ben je bereid om feedback te geven en te ontvangen
 • Ben je in staat om breder te denken in het belang van het kind
 • Ben je in staat om een goede relatie te bouwen met kinderen en hun ouders/verzorgers en collega’s

Als coach:

 • Inspireer jij met wereldse voorbeelden
 • Haal je buiten naar binnen en breng je binnen naar buiten
 • Voed je de wil om te ontdekken en te experimenteren
 • Versterk je het vertrouwen dat ‘je het kunt’

 

 

Als wereldwijzer:

Beleef jij voor! Je neemt al een flinke bak aan wereldse ervaringen met je mee en je wilt blijven leren door te experimenteren en te verkennen. Je krijgt en neemt de ruimte die jij hiervoor nodig hebt. En denkt in het belang van het hele kindcentrum.

Wij zoeken:

 • Leerkracht unit 6/7/8 voor 0,6 – 1 FTE
 • Leerkracht unit 1/2/3 voor 0,6 – 1 FTE
 • Onderbouwcöordinator i.c.m. leerkracht unit 1/2/3 0,6 – 1 FTE
 • Onderwijsassistent 0,4 FTE

Wij bieden:

 • 0,4 – 1 FTE.
 • Beloning met salaris conform CAO PO.
 • Een professioneel team dat van én met jou wil leren.
 • Flexibele werktijden, in overleg. Wij denken graag met je mee over een goede werk-privébalans.
 • Een laptop voor de uitvoering van je functie.
 • Keuze uit deelname fietsplan of bedrijfsfitness en vakbondscontributie.
 • Elke week vers fruit op school voor medewerkers.

Onze organisatie:

Op ‘t Erf is onderdeel van Stichting Best Onderwijs en Korein. Best Onderwijs bestaat uit zeven kindcentra gevestigd in Best. Doordat Best Onderwijs een klein bestuur is, wordt er tussen de kindcentra veel samengewerkt.

In deze snel veranderde wereld neemt complexiteit toe en is het belangrijk dat kinderen zich breed ontwikkelen. Dat vraagt om inspirerend en eigentijds onderwijs, waarin kinderen hun eigen wijsheid versterken, duurzame en respectvolle keuzes maken, zelfverantwoordelijk leren en samenwerken, bewust zijn van hun kwaliteiten en die op een ondernemende manier presenteren en ontplooien.

Wij werken samen met onze medewerkers aan een betekenisvolle, uitdagende en professionele werkplek waar de eigen deskundigheid van grote waarde is. Ze hebben alle ruimte om met hun eigen ambitie en passie bij te dragen aan onze opdracht.

Onze kernwaarden:

Onze kernwaarden zien we als leidraad voor al onze activiteiten en zijn het uitgangspunt van ons handelen:

 • Zelfsturing
 • Verantwoordelijkheid
 • Samenwerking
 • Inspiratie
 • Ondernemerschap

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Marieke Snoeks.

Telefoonnummer 0499-310281 Ook je sollicitatie stuur je naar marieke.snoeks@bestonderwijs.nl

Je kunt reageren tot uiterlijk 16 juni.