Ga naar de inhoud

Vacature directeur De Heydonck (locatie Naastenbest)

Werken op De Heydonck

Op De Heydonck mag iedereen zijn en worden. Voor het onderwijsteam, en zeker binnen een unit, houdt dit in dat je doelgericht samenwerkt op weg naar beter. Het geven en ontvangen van feedback staat aan de basis van onze lerende organisatie. Het versnelt onze groei, als individu, als team en als school.

Heydonck Naastenbest is een kindcentrum met ruim 200 leerlingen, die werken in units. Dit kindcentrum heeft een gastvrije spilfunctie in een multiculturele wijk en binnen de school hebben we ruim 20 verschillende culturen. Wij werken intensief samen met onze opvangpartner Partou en vinden het belangrijk om altijd vertrouwen in onze kinderen te hebben.

Per 1 augustus hebben wij plaats voor een nieuwe directeur op deze locatie.

Als directeur…

  • Ben je cultuursensitief en verbindend op alle gebieden.
  • Communiceer je op een heldere, duidelijke, integere manier.
  • Ben je zelfverzekerd, veerkrachtig en blijf je kalm en vastberaden in uitdagende situaties.
  • Ben je zichtbaar en toegankelijk voor leerlingen, ouders, personeel én de wijk.
  • Ben je doelgericht: je zet vanuit gezamenlijkheid een duidelijke lijn uit en bewaakt deze.
  • Durf je buiten de kaders te denken en te doen (het doel is leidend, niet de regels).
  • Heb je aandacht voor, en stuur je op kwaliteit en opbrengsten.
  • Geloof je in kansen en mogelijkheden van onze leerlingen en collega’s en streef je naar het hoogst haalbare op alle gebieden.

Welkom in het MT van een kleine stichting met grote ambities

Als directeur van Kindcentrum De Heydonck ben je tevens een welkom lid van het management team van stichting Best Onderwijs. Een kleinschalige stichting met korte lijnen waar je samen met zeven collega-directeuren (van de andere zeven basisscholen die onderdeel zijn van de stichting) onze ambities waar maakt. Thema’s die vast op onze agenda staan zijn: goed onderwijs, digitale geletterdheid, eigentijdse kindcentra en goed werkgever-, werknemerschap. Daarbij toetsen we voortdurend op onze algemene waarden; zelfsturing, verantwoordelijkheid, samenwerking, inspiratie en ondernemerschap. Voel jij je welkom?

Heb je het koersplan van de stichting al bekeken? Bekijk het hier.

Wij bieden je: 

De directeur die gaat werken op Kindcentrum De Heydonck kiest voor een leuke en uitdagende werkplek. Je gaat werken in een kleinschalige stichting waarbij je (mede door de korte lijnen) van grote invloed kunt zijn.

Bij deze uitdagende baan (en ons thema goed werkgeverschap) horen vanzelfsprekend passende arbeidsvoorwaarden. Naast een laptop, keuze uit fietsplan, bedrijfsfitness en vakbondscontributie, word je afhankelijk van ervaring en competenties ingedeeld in een passende salarisschaal o.b.v. CAO PO.

Meer informatie

Voor vragen kun je contact opnemen met Willem Kock. Bereikbaar op 0499-376120.
Stuur voor 12 mei a.s. je motivatiebrief en CV naar secretariaat@bestonderwijs.nl t.a.v. de heer Willem Kock (Voorzitter College van Bestuur).

Deze functie start in het schooljaar 2024-2025. Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.

l